HEB IK EEN VERGUNNING NODIG?

Voor het bouwen van een mantelzorgwoning is geen vergunning nodig. U hoeft daardoor de gemeente niet op de hoogte te stellen van de bouwactiviteiten van uw mantelzorgwoning. U heeft dan wel geen vergunning nodig maar er gelden echter wel wat regels: Zo moet u moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de omvang en de plaats van het woning.
U moet bij het bouwen van een mantelzorgwoning ook voldoen aan het Bouwbesluit, waarin eisen staan over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Wij kunnen u hier alles over vertellen maar u kunt de eisen ook zelf nalezen in het Bouwbesluit 2012.

De belangrijkste regels waarmee u rekening moet houden:
  • De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden.
  • Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
  • Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie.
  • Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning.
  • U hoeft de woning dan niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.
  • U mag alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.
  • Voor een verplaatsbare mantelzorgwoning buiten de bebouwde kom van een dorp of stad zijn geen extra randvoorwaarden voor de bebouwingsoppervlakte.

De veiligheid van uw mantelzorgwoning

VEILIGHEID VAN DE MANTELZORGWONING

De mantelzorgwoning kan worden uitgevoerd volgens de volgende twee gradaties van het SKG keurmerk:
SKG keurmerk 2 sterren
Het product is in staat zelfstandig de prestatie van 3 minuten inbraakwerendheid te halen.
SKG keurmerk 3 sterren
Het product is in staat zelfstandig de prestatie van 5 minuten inbraakwerendheid te halen.

De 3 minuten inbraakwerendheid is daarmee een basisnorm voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Wilt u meer informatie over onze mantelzorgwoningen?

U weet nu dat elke mantelzorgwoning zonder vergunning gebouwd mag worden. Wij hopen dat u nieuwsgierig geworden bent naar wat onze mantelzorgwoningen u kunnen bieden. Dit lichten wij u natuurlijk graag persoonlijk toe in onze showroom maar kunt uw vragen ook stellen via onze contactpagina of bel ons op 024-6451226.